Nazorg

Nazorg na wortelkanaalbehandeling

Na een wortelkanaalbehandeling kan er napijn zijn. Dit kan enkele dagen tot wel een week duren en kan bestreden worden met paracetamol. Zo nodig kan een andere pijnstiller worden voorgeschreven. In sommige gevallen krijgt men een acute ontsteking  (zwelling van de wang en koorts). Indien nodig kan er een antibioticum worden voorgeschreven.

 

Nazorg na het trekken van een tand of kies.

Na het trekken van een tand of kies kunt u de eerste 6 uur na de ingreep beter geen zeer warme of zeer koude dranken gebruiken. De eerste dag mag u de wond niet schoonspoelen (zodat het bloed goed kan stollen) en liever niet roken en geen alcohol drinken, dit is slecht voor de genezing van de wond. Soms krijgt u na de behandeling een gaasje om op dicht te bijten, dit gaasje kunt u zelf na een half uur uitspugen. De plaatselijke verdoving is meestal na 2 tot 5 uur uitgewerkt. U kunt het beste beginnen met pijnstillers voor de verdoving volledig is uitgewerkt.

Na de behandeling is het normaal dat u pijn krijgt. Dit kan wel een week duren. U kunt de pijn bestrijden met paracetamol, zo nodig wordt een andere pijnstiller voorgeschreven.

Soms wordt gehecht met een materiaal dat na een tot twee weken vanzelf oplost. Soms laat een hechting eerder los, dit is meestal geen bezwaar.

Soms krijgt u een spuitje mee om de wond vanaf de tweede dag, na de maaltijd, schoon te spoelen. Hiermee voorkomt u dat zich veel voedsel in de wond verzameld, u kan hier een dag of tien mee spoelen met lauw (zout) water.

 

Nabloeding

Gedurende de eerste dagen kan het speeksel rood kleuren, waardoor de indruk kan ontstaan van een nabloeding. Dit is echter zelden het geval. Bij een nabloeding is er meer bloed dan speeksel in de mond, het spreken wordt belemmerd. In dat geval dient u gedurende een half uur stevig dicht te bijten op een dubbel gevouwen verbandgaas of zakdoek. U mag geen watten gebruiken of tussendoor kijken of het bloeden al gestopt is. Stopt het bloeden hierna niet , herhaal  dan de procedure. Helpt dat weer niet, neem dan contact op met de praktijk.